Milou gediplomeerd KNHS instructrice niveau 4

KNHS diploma uitreiking

Milou heeft inmiddels officieel haar diploma voor de instructeursopleiding Wedstrijdsport Dressuur (niveau 4) binnen. Ze is hiermee nu dus gediplomeerd KNHS instructrice.